Förvaltnings Aktiebolaget Graden

Södermanlands län

Information

Förvaltnings Aktiebolaget Graden är ett av många bolag som finns i Katrineholm. Det är nämligen den kommunen som Förvaltnings Aktiebolaget Graden finns i och den tillhör även Södermanlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Förvaltnings Aktiebolaget Graden som idag finns i Södermanlands län har varit registrerat sedan 1988-09-23. Men sedan 1993-01-01 så har Förvaltnings Aktiebolaget Graden varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Starrv. 4, 641 49, Katrineholm. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Förvaltnings Aktiebolaget Graden så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0150-669560.

Katrineholm arbetar för att bolag som Förvaltnings Aktiebolaget Graden ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Förvaltnings Aktiebolaget Graden. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Södermanlands län.

Bolaget skall driva ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Förvaltnings Aktiebolaget Graden är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Andersson, Eivor Marianne -Hielte, Urban Gunnar.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Förvaltnings Aktiebolaget Graden och det är följande personer, Hielte, Urban Gunnar som är född 1944 och har titeln VD, Hielte, Urban Gunnar som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Eivor Marianne som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Karl-Erik Allan som är född 1945 och har titeln Suppleant, Ax Hielte, Lilian Eva som är född 1950 och har titeln Suppleant, Lotterberg, Per Anders Jonas som är född 1952 och har titeln Revisor.LR Revision AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Förvaltnings Aktiebolaget Graden är 556336-2127.