Bostadsrättsföreningen Stensättaren

Södermanlands län

Information

I Katrineholm finns det ett Bostadsrättsförening som heter Bostadsrättsföreningen Stensättaren. Det finns flera företag som liknar Bostadsrättsföreningen Stensättaren i Södermanlands län. Katrineholm är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1953-07-31 så har Bostadsrättsföreningen Stensättaren varit registrerat. Idag är Bostadsrättsföreningen Stensättaren och det finns fler företag som är det i Katrineholm.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Stensättaren så kan man gör det genom att posta ett brev till . Vi ni istället prata med Bostadsrättsföreningen Stensättaren så kan ni göra det på 0150-18529.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Engman, Kerstin Anita som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Nils Erik Roland som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Carl Åke Ronny som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Per Olof Alvar som är född 1933 och har titeln Ordinarie ledamot, Skagerström, Berit Anna Sofia som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Egilsson, Ulf Sören som är född 1934 och har titeln SuppleantMohlin, Ingrid Linnea som är född 1946 och har titeln Suppleant, .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Engman, Kerstin Anita -Karlsson, Carl Åke Ronny .

Bostadsrättsföreningen Stensättaren har 718500-0606 som sitt organisationsnummer.