Bostadsrättsföreningen Guldsmeden nr 1

Södermanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Guldsmeden nr 1 är ett av många verksamheter som finns i Katrineholm. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Guldsmeden nr 1 finns i och den tillhör även Södermanlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Bostadsrättsföreningen Guldsmeden nr 1 som idag finns i Södermanlands län har varit registrerat sedan 1944-04-26.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Guldsmeden nr 1 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0150-75308.

Katrineholm arbetar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Guldsmeden nr 1 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Guldsmeden nr 1. Det finns flera verksamheter i Södermanlands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter åt medlemmarna under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Guldsmeden nr 1 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Guldsmeden nr 1 och det är följande personer, Adenfors, Els-Marie Elisabeth som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Lennholm, Kerstin Inga Britt som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Svedenberg, Peter Torbjörn som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Tonebrand, Anna Caroline som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Öhman, Lars Olof som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Möhring, Gun Elisabet som är född 1947 och har titeln Suppleant.Zeipel, Karl Niklas som är född 1980 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Guldsmeden nr 1 är 718500-0549.