Bostadsrättsföreningen Portmuraren 1, Valla

Södermanlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Portmuraren 1, Valla hittar ni ett Södermanlands län som inte är som andra län. I Södermanlands län hittar ni Katrineholm som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Portmuraren 1, Valla finns. I Katrineholm så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Södermanlands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Portmuraren 1, Valla tillhör bolagstypen Bostadsrättsförening och företaget har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Portmuraren 1, Valla har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Portmuraren 1, Valla så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Katrineholm arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Södermanlands län för att locka till sig fler företag.

Bostadsrättsföreningen Portmuraren 1, Valla har idag 716402-0161 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Portmuraren 1, Valla

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upp- låtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till före- ningens hus, om marken skall användas som komplement till bo- stadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bo- stadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Portmuraren 1, Valla så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Axner, Monica Agneta Kristina som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlgren, Per Mikael som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Lönn, Jan Roger som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Lena Maria som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergqvist, Gullvi Birgitta Elisabet som är född 1951 och har titeln Suppleant, Gustavsson, Ingela Elisabet som är född 1968 och har titeln Suppleant.